l 2
Adobe Reader download
Közlési feltételek

Elbírálás

A beküldött cikkek elbírálását két, a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen kívüli, elbíráló bizottsági tag végzi, akik standard elbírálási űrlapot töltenek ki. Az elbírálók javaslatait visszaküldik a szerzőnek esetleges módosítások elvégzése végett. Az elbíráló bizottség tagjai nem ismerik a szerző nevét; a szerző nem ismeri az elbíráló nevét (double blind review system)

Az Erdélyi Pszichológiai Szemlében olyan pszichológiai, gyógypedagógiai és pedagógiai témájú munkákat jelentetünk meg, melyek megfelelnek az alábbi formai követelményeknek:

A kéziratot három nyomtatott és egy lemezre mentett példányban, másfeles sorközzel, A4-es (210x297 mm) formátumban, 12 pontos betűméretbe szedve kérjük beküldeni.

Az ábrákat és táblázatokat két eredeti példányban és egy jó minőségű másolatban, valamint lemezen kérjük. Ezeket arab számokkal kell megszámozni és a szövegben utalni kell rájuk (pl. "amint az 1. táblázatban látható..."). Minden táblázatot/ábrát külön oldalra kell nyomtatni, a számozás mellé a táblázat/ábra alá egy rövid leíró címet is kell adni, esetenként egy rövid jelmagyarázatot. Az ábrákat általában fekete-fehérben jelentetjük meg. Az átvett ábrákat és táblázatokat kizárólag az eredeti szerzők írásos beleegyezésével társítva fogadjuk el.

A kézirathoz mellékeljenek egy, a (rangidős) szerző által aláírt nyilatkozatot miszerint a beküldött anyagot előzőleg nem publikálta máshol és nem küldte be más szerkesztőségekbe. A cikk közlésével a szerzői jog formálisan a kiadó tulajdonába kerül. A szövegben megjelenő hivatkozások kövessék az APA Kiadási Kézikönyvének (IV.) utasításait. Például:

"...egy Smith és mtsai. (1993) által megjelentetett tanulmányban..."

"...a különböző kutatásokban kapott eltérő eredmények (Baddeley, 1995; Landau és Smith, 1994; Schmidt, 1993) arra utalnak, hogy..."

A dolgozat végére kerülő irodalomjegyzéknek tartalmaznia kell mindazon művek pontos adatait, amelyekre a szövegben hivatkozás történt. Az irodalomjegyzék összeállításánál kérjük követni az alábbi modelleket, pontosan betartva a formai követelményeket (központozási jelek, sorrend, a szerzők nevének kiírása stb.):

Könyvek idézése esetében:

Coleman, M. & Gillberg, C. (1986). Biologie des syndromes d'autisme. Edisem Inc.,Qubec
Kulcsár T. (1984). Iskolapszichológia. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár

Szöveggyűjtemények esetében:

Reed, S. (1993). A schema based theory of transfer. In: D. Detterman & R. Sternberg (Eds.), Transfer on trial, Norwood, Ablex P.C., 39-68
Érdi P. (1997). Az agy-tudat-számítógép legendáról. In: Pléh Cs. (szerk.) A megismeréskutatás egy új útja: A párhuzamos feldolgozás. Typotex, Budapest, 57-75

Folyóiratok esetében:

Casey, B.J. & Gordon, C.T. (1975). Disfunctional attention in autistic savants. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 15
Érdi P. (1985). Egy analógia nyomában: Neumann János a számítógéprol és az agyról. Világosság, 31, 81-85

A szerzőnek mindig a családneve szerepel teljesen kiírva, ezt idegen nyelvű szerzők esetében vessző követi, majd pedig a személynevek kezdőbetüje (pl. Casey, B.J.). Magyar szerzőknél nem teszünk vesszőt (pl. Pléh Cs. és nem Pléh, Cs.). A szerzők nevét nem írjuk teljes egészében nagybetűkkel, hanem nagybetűvel kezdődően, majd ha lehetőség van rá, Small Caps stílusban.

Minden cikk címlapjának kötelezően tartalmaznia kell a következőket, az alábbi sorrend szerint: cím, a szerző(k) neve, az intézmény neve, levélcím, e-mail cim, fax, telefonszám.

A tanulmányokhoz és áttekintőkhöz mellékeljék a következő járulékos részeket is: kulcsszó-jegyzék (maximum 10 szó) és egy magyar illetve egy angol nyelvű - maximum 250 szó terjedelmű - összefoglaló.

A kéziratot javítás céljából visszaküldjük amennyiben a fenti kritériumok valamelyikének nem felel meg. A postaköltség a szerkesztőséget terheli.