l 2
Adobe Reader download
Conditii de recenzare

Articolele sunt recenzate de către 2 recenzori din afara Universităţii Babeş-Bolyai, care completează un formular de recenzie standard. Sugestiile acestora sunt trimise autorului, pentru eventuale modificări. Recenzorii nu cunosc numele autorului, la fel cum autorul nu cunoaşte numele recenzorilor (double blind review system).

Conditii de publicare

Tabelele, schemele, figurile se predau în 2 exemplare originale şi o copie de bună calitate. Acestea se numerotează cu numere arabe şi se face referite în text la ele (ex. „ aşa cum se poate vedea în tabelul nr.1...”). Fiecare tabel, schemă, figură se tipăreşte pe pagină separată, lângă numerotare, sub tabel, se adaugă un scurt titlu descriptiv, în anumite cazuri o mică descriere a simbolurilor. Figurile, de regulă, se publică în alb-negru. Figurile şi tabelele preluate de la alţi autori se primesc exlusiv cu permisiunea scrisă autorului de la care s-au preluat.

La manuscris se adaugă o declaraţie scrisă a unui autor (decan de vârstă), conform căreia manuscrisul predat nu a mai fost publicat în altă parte şi nu a fost depus la altă redacţie. Odată cu publicarea textului dreptul de autor intră, formal, în posesia redacţiei. Citările şi referirile din texte trebuie să respecte indicaţiile Manualului de Publicare IV a A.P.A. De exemplu:

„... într-un studiu publicat de Smith şi al. (1993)...”
„... rezultatele obţinute în diferite cercetări (Baddeley, 1995; Landau şi Smith, 1994; Schmidt, 1993) au relevat faptul că...”

Bibliografia de la sfârşitul lucrării trebuie să cuprindă toate acele date exacte de identificare a operelor, lucrărilor la care s-a făcut referite în text. La întocmirea bibliografiei să se aibă în vedere următorul model, respectându-se întocmai cerinţele formale (semne de punctuaţie,ordine, redarea numelui autorului etc.):

Coleman, M. & Gillberg, C. (1986). Biologie des syndromes d'autisme. Edisem Inc.,Qubec
Kulcsár T. (1984). Iskolapszichológia. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár

În cazul culegerilor de texte:

Reed, S. (1993). A schema based theory of transfer. In: D. Detterman & R. Sternberg (Eds.), Transfer on trial, Norwood, Ablex P.C., 39-68
Érdi P. (1997). Az agy-tudat-számítógép legendáról. In: Pléh Cs. (szerk.) A megismeréskutatás egy új útja: A párhuzamos feldolgozás. Typotex, Budapest, 57-75

În cazul revistelor:

Casey, B.J. & Gordon, C.T. (1975). Disfunctional attention in autistic savants. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 15
Érdi P. (1985). Egy analógia nyomában: Neumann János a számítógéprol és az agyról. Világosság, 31, 81-85

Numele de familie autorului se redă în totalitate, în cazul autorilor străini, acesta este urmat de virgulă, după care se redau iniţialele prenumelui (ex. Casey, B.J). În cazul autorilor maghiari nu se aplică virgula între nume şi prenume (pl. Pléh Cs. şi nu Pléh, Cs.). Numele autorilor nu se scriu cu majuscule, doar prima literă, în măsura posiblităţii numele se redă cu tipul Small Caps.

Fiecare pagină de titlu trebuie să cuprindă obligatoriu, în ordine, următoarele: titlu, numele autorului(autorilor), numele instituţiei, adresă de e-mail, fax, număr de telefon.

La manuscris se adaugă următoarele: cuvinte cheie (max. 10 cuvinte) şi un abstract în limba maghiară şi respectiv în limba engleză (max. 250 cuvinte).

Manuscrisul se poate returna pentru corecturi, în măsura în care nu respectă una din cerinţele enumerate mai sus. Cheltuielile poştale vor fi suportate de către redacţie.